Svečana inauguracija prof.dr Mehmeda Akšamije u redovno članstvo Evropske akademije znanosti i umjetnosti, Salzburg, Austrija

Evropska akademija znanosti i umjetnosti (EASA – Academia Scientiarium et Artium Europaea / European Academy of Sciences and Arts) je u svoje članstvo primila dugogodišnjeg profesora Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu prof.dr Mehmeda A. Akšamiju, kao redovnog člana.

Na Svečanoj plenarnoj sjednici Evropske akademije znanosti i umjetnosti, koja je održana 7. marta 2020. godine u Salzburgu (Austrija), profesor Akašamija je inaugurisan u redovno aktivno članstvo ove Akademije (Odjeljenje umjetnosti), te mu je tom prilikom uručena i povelja.

Profesor Akšamija je primljen u članstvo zbog zasluga na području umjetničkih i znanstvenih istraživanja i dostignuća u oblasti Opše teorije umjetnosti – Teorije fotografije. Članstvo je ujedno i priznanje i nagrada za njegov kreativni, znanstveni i pedagoški rad, kao i do sad dodijeljena nacionalna i internacionalna priznanja.

Našem kolegi, akademiku prof.dr. Akšamiji čestitamo na ovom značajnom priznanju.