Svečana promocija i dodjela diploma diplomantima i magistrantima UNSA

Datum događaja: 02. decembar Mjesto događaja: Olimpijska dvorana "Juan Antonio Samaranch" Univerzitet u Sarajevu i ove godine organizira „Svečanu promociju i dodjelu diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu“, čije je održavanje planirano u subotu 2. decembra 2017. godine u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati. Svim svršenim studentima prvog, drugog i integriranog prvog i drugog ciklusa studija diplome će biti uručene u Olimpijskoj dvorani „Juan Antonio Samaranch“, a na svečanosti će biti uručena i posebna priznanja Univerziteta u Sarajevu: Zlatna značka Univerziteta u Sarajevu, Srebrena značka Univerziteta u Sarajevu i Povelja Univerziteta u Sarajevu. O terminu preuzimanja pozivnica diplomanti i magistranti će biti obaviješteni putem matičnih fakulteta/akademija. Nakon početka Svečane promocije i dodjele diploma diplomantima i magistrantima Univerziteta u Sarajevu naknadni ulazak u dvoranu neće biti moguć iz sigurnosnih i protokolarnih razloga. Molimo diplomante i magistrante, kao i goste da ne dolaze ličnim/osobnim vozilima jer parking Olimpijske dvorane neće biti otvoren za javnost.