Termini ispita za januarsko/februarski ispitni rok akademske 2019/2020. godine

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JANUARSKO/FEBRURASKOG ISPITNOG ROKA

 

PRVI TERMIN od  27.01.2020 – 08.02.2020. godine

  • Prijava se vrši od 20.01.2020. do 72 sata prije održavanja ispita putem eUNSA sistema
  • Prijava će se vršiti SAMO elektronskim putem.
  • Nakon što sistem zatvori prijavu ispita 72 sata prije održavanja  ispit više nećete moći prijaviti.

Obavezno provjeriti da li su svi ispiti koje ste slušali na listi predmeta za prijavu i posebnu pažnju obratiti na izborne predmete koji se trebaju nalaziti na listi ispita za prijavu.

 

Ukoliko imate problema sa prijavom ispita ili neki od predmeta se ne prikazuje na listi za prijavu molim da se obratite u studentsku službu ili na email nadjasoftic@hotmail.com

Svi studenti koji ne prijave ispit i ne jave se da nisu bili u mogućnosti neće moći pristupiti ispitu.

 

DRUGI TERMIN od 10.02.2020 – 22.02.2020.

Prijava drugog termina za svaki ispit će se otvoriti 5 dana prije održavanja ispita i zatvorti će se 24 sata prije održavanja ispita.

 

*Studenti koji su prenijeli ispite u narednu godinu mogu  polagati ispite iz prethodne školske godine u redovnim ispitnim rokovima.

 

Studenti koji imaju status APSOLVENTA imaju pravo polagati ispite iz zimskog i ljetnog semestra. 

STUDENTI KOJI IMAJU STATUS APSOLVENTA ISPITE IZ LJETNOG SEMESTRA PRIJAVLJUJU U STUDENTSKOJ SLUŽBI ILI PUTEM EMAIL-A nadjasoftic@hotmail.com

Studentska služba

13.01.2020.