"Trojka" - samostalna izložba Ivana Hrkaša, Mali Salon, Rijeka