Upis primljenih kandidata u prvu godinu II ciklusa studija školske 2017/2018. godine

Upis primljenih kandidata od 10.10 - 13.10.2017. godine u periodu od 11:00 -13:00 h.

Početak nastave 16.10.2017. godine.