Junsko- julski ispitni termini

Prijava ispita za junsko-julski ispitni termin u periodu od 04.06.2018 – 09.06.2018. godine putem ISSS sistema

Prijavljujete oba ispitna termina.

OBAVEZNA PRIJAVA IZBORNIH PREDMETA!

Ispiti će se održati u periodu od 18.06– 14.07.2018. 

Studenti koji imaju status apsolventskog staža u školskoj 2017/2018. godini imaju pravo polaganja ispita iz zimskog i ljetnog semestra.Ispite prijavljujete u Studentskoj službi u periodu od 04.06.2018 – 08.06.2018.

Studenti koji studiraju po starom (predbolonjskom) sistemu studija ispite prijavljuju u studentskoj službi od 04.06. do 08.06.2018. u periodu od 11-13 h

 

Na osnovu čl.64. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju studenti imaju jednu, šesnaestu (od 11.06 – 15.06.2018. godine ), slobodnu sedmicu za pripremu za polaganje završnog ispita.

Ukoliko za neki predmet nije zakazan junsko/julski ispitni termin molim da pošaljete obavještenje na mail studentska@alu.unsa.ba da bi mogli zakazati termin i objaviti ispit za prijavu.