Preliminarna rang lista za upis studenata u prvu godinu II ciklusa studija u akademskoj 2018/2019.godini

Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija  (svi odsjeci studija) objavljena je na oglasnoj ploči Akademije likovnih umjetnosti  u Sarajevu dana 05.10.2018. godine, u 10:00 sati.

Na objavljenu preliminarnu rang listu kandidati mogu uložiti pismeni prigovor Vijeću Akademije u roku od 3 dana od dana objavljivanja preliminarne rang liste.

Pismeni prigovor se predaje u studentsku službu Akademije od 10-14 sati.

 

Kandidati su dužni podići svoje mape u Studentskoj službi do 12.10.2018. godine. Poslije ovog datuma Akademija ne odgovara za predate radove.

 

Konačna rang lista će biti objavljena u srijedu, 10.10.2018. godine.

Upis primljenih kandidata će se vršiti od 10.10 - 12.10.2018. u periodu od 11 - 13 sati. 

Dokumenti potrebni za upis će biti objavljeni na web stranici i oglasnoj ploči Akademije.

Početak nastave 15.10.2018. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.