Konkurs za upis u I godinu I ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija Akademije likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta UNSA za 2021/22. godinu

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021./2022. GODINI

DRUGI UPISNI ROK 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-na-univerzitet-u-sarajevu-u-...

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija provodi se isključivo ONLINE
putem Informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba

od 30.08. do 17.09. 2021.

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno-matematički fakultet u studijskoj 2021/2022. godini možete naći u dokumentu u prilogu.

Plan upisa u dokumentu u prilogu. 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 - 369
E-mail: studentska@alu.unsa.ba

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ili na mail administracija@utic.unsa.ba  

 

Sarajevo, 30.07.2021. godine