Konkurs za upis u I godinu prvog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2021/22. godinu za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje PRIJEMNOG ISPITA

Univerzitet u Sarajevu o b j a v lj u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2021/2022. GODINI DRUGI UPISNI ROK 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku: https://www.unsa.ba/novosti/konkurs-za-upis-na-univerzitet-u-sarajevu-u-studijskoj-20212022-godini

Broj slobodnih mjesta po odsjecima možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija
za studijske programe na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita
provodi se isključivo ONLINE putem Informacionog sistema eUNSA
od 30.08. do 10.09.2021.godine

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis na www.upis.unsa.ba.

Strani državljani (svi koji nisu držvaljani država nastalih nakon raspada SFRJ) vrše registraciju na www.upis.unsa.ba ali dokumente predaju u Studentsku službu Akakdemije likovnih umjetnosti do 10.09.2021.

 

PRIJEMNI ISPIT
za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija održat će se od
ponedjeljka, 13.09.2021. do petka, 17.09.2021. godine
na Akademiji likovnih umjetnosti, Obala Maka Dizdara 3.

 

Raspored polaganja prijemnog ispita možete pogledati u dokumentu u prilogu.

Uz dokumente potrebne za online prijavu navedene u Konkursu za upis studenata, član 15., potrebno je uploadovati i dokaz o izvršenoj uplati:

Svrha uplate: Prijemni ispit u iznosu od 40,00 KM
Primalac: Depozitni račun Kantona Sarajevo
Račun broj: 141 196 53200084 75
Budžetska organizacija: 3502002
Općina: 077
Vrsta prihoda: 722429
Poziv na broj: 0000000015

Za svaki Odsjek na koji aplicirate je potrebno uplatiti 40,00 KM za prijemni ispit

 

Drugi dan prijemnog ispita kandidati predaju najmanje 10 samostalnih radova iz slobodne aktivnosti kandidata (format, tehnika i tema radova po slobodnom izboru kandidata), a za Odsjek grafički dizajn pored mape i 10 slobodnih fotografija A4 formata.

Predmeti koji se posebno boduju kao značajni za studij na Akademiji su za sve odsjeke i iz svih škola maternji jezik i strani jezik.

Kandidati koji su ostvarili nagrade, jedno od prva tri mjesta, iz oblasti likovne kulture, dizajna i fotografije, na međunarodnim, državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim takmičenjima, ostvaraju broj bodova kako je objavljeno Konkursom (član 20. Konkursa).

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu (Nastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika, Grafički dizajn i Produkt dizajn) u studijskoj 2021/2022. godini u dokumentu u prilogu.

PRIJEMNI ISPIT

Svi kandidati polažu ispit za provjeru podobnosti za ovaj studij.

Test podobnosti se sastoji iz 5 disciplina, pismeni na temu iz područja umjetnosti i 4 discipline posebnog programa za određena usmjerenja.

Na početku i tokom prijemnog ispita komisije pregledaju radove kandidata koji su priloženi uz prijavu na konkurs (mapa od najmanje 10  samostalnih radova) iz slobodne aktivnosti kandidata, format i tehnika radova po slobodnom izboru kandidata, aza Odsjek grafički dizajn, pored ove mape kandidati prilažu i 10 fotografija A4 formata.

Priloženi radovi se ne boduju na Odsjeku grafički dizajn i Odsjeku produkt dizajn.

Na prijemnom ispitu kandidati ostvaruju bodove po osnovu pokazanih rezultata u izradi slijedećih zadataka:
               I Kandidati svih odsjeka rade pismeni rad iz oblasti Historija umjetnosti.
               II Kandidati za pojedine odsjeke rade zadatke iz slijedećih disciplina:

 

 • Nastavnički odsjek:
  • crtanje portreta
  • crtanje figure
  • slikanje mrtve prirode
  • bodovanje priloženih radova/mape
 • Odsjek slikarstvo
  • crtanje portreta
  • crtanje figure
  • slikanje mrtve prirode
  • bodovanje priloženih radova/mape
 • Odsjek kiparstvo
  • crtanje portreta
  • crtanje figure
  • modeliranje portreta
  • bodovanje priloženih radova/mape
 • Odsjek grafika
  • crtanje portreta
  • crtanje figure
  • predložak za jednu od tehnika
  • bodovanje priloženih radova/mape
 • Odsjek grafički dizajn
  • crtanje portreta
  • crtanje mrtve prirode
  • slobodna kompozicija
  • grafičke komunikacije
 • Odsjek produkt dizajn
 •  crtanje figure/portreta
 •  crtanje kompozicije
 • 3D model na zadatu temu
 • analiza predmeta – redizajn i usmeno obrazloženje rada

 

Sve dodatne informacije:
Tel: 00387 33 210 - 369
E-mail:  studentska@alu.unsa.ba

                                                                                                    Sarajevo, 30.07.2021. godine