Obavještenja I Ciklus

Detalje o Konkursu za dodjelu stipendija Fondacije Hastor možete pogledati ovdje:

Detalje za stipendije možete pogledati ovdje:

Početak nastave za I ciklus studija 07.10.2019. 

Početak nastave za II ciklus studija 14.10.2019.