Obavještenja I Ciklus

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina (II upisni rok). 

U trećem ispitnom terminu septembarskog ispitnog roka student ima pravo polagati jedan ispit.

Obavještavaju se studenti da će se dodatni ispitni termin iz predmeta Likovna forma I i Likovna forma II održati u