Obavještenja Oglasi

Univerzitet u Heidelberguobjavio je konkurs za dodjelu stipendija studentima/saradnicima Univerziteta u Sarajevu na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinst

Univerzitet Alexandru Ioan Cuza u Rumunijiobjavio je konkurs za dodjelu stipendija na osnovu potpisanog Erasmus+ međuinstitucijskog sporazuma između ov

Raspored predavanja za prvu i drugu godinu  I ciklusa studija, zimski semestar, školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilo

Raspored predavanja za I ciklus studija, zimski semestar, školske 2015/2016.godine možete preuzeti u dokumentu u prilogu