Obavještenja Oglasi

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Svečana promocija i dodjela diploma bit će održana u subotu 9. novembra 2013. godine u dvorani „Juan Antonio Samaranch“ u Sarajevu sa početkom u 11,00 sati.

UNIVERZITET U SARAJEVU

AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI

DRUGI  CIKLUS  STUDIJA

Njemačka služba za akademsku razmjenu (DAAD) i ove