Obavještenja ii ciklus

 

OBAVJEŠTENJE

 

Pri upisu u I godinu II ciklusa dužni se odabrati i prijaviti jedan predmet u studentskoj službi.

 

O B A V J E Š T E NJ E

ZA STUDENTE II CIKLUSA GENERACIJA 2012/2013

 

Poštovani diplomanti i magistranti,