Raspored predavanja

I CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke od I do IV godine I ciklusa studija za ljetni semestar školske 2018/2019. možete preuzeti na ovom linku.

 II CIKLUS

Raspored sati za sve odsjeke  II ciklusa studija za ljetni semestar školske 2018/2019. možete preuzeti na ovom linku.

 

INTERDISCIPLINARNI STUDIJ: KONZERVACIJA I RESTAURACIJA

 

II CIKLUS

Raspored sati za II ciklus studija za ljetni semestar školske 2018/2019. možete preuzeti na ovom linku.