Grafika

Grafika je studij kroz koji se izučavaju sve tradicionalne tehnike umjetničke grafike, tj. mogućnosti visokog, dubokog, plošnog tiska kao i propusnog tiska. Osim tradicionalnih tehnika studenti u svom radu koriste i mogućnosti digitalnog tiska i drugih suvremenih medija. Tokom četverogodišnjeg studija studentu se pruža mogućnost da kroz sveobuhvatan nastavni proces stekne kvalitetnu naobrazbu unutar polja umjetnosti multioriginala.

 

Ciklusi

Akademsko Osoblje

Redovni profesor

Prof. dr.
Prof. mr.

Vanredni profesor

Prof. mr.
Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Docent

Doc. dr.
Doc. mr.

Asistent

Stručni saradnik

Mr.
M.A.

Profesor Emeritus

Prof. dr.
Prof. mr.

In Memoriam

Prof. dr.
Prof. mr.
Prof. mr.

Projekti / Saradnja

Nagrade / Priznanja