I ciklus

Obavještenje o bezuslovnom upisu u studijsku 2020/2021. godinu I ciklusa studija

Prema Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu Broj: 01-22-2/20 od 09.10.2020.

Poštovani diplomanti i magistranti,

Svečana dodjela diploma će se održati na Akademiji likovnih umjetnosti u utorak, 13.decembra 2022. godine u 15 sati.

IIA Erasmus+
Jan Matejko Academy of Fine Arts in Krakow

STUDENTI
ljetni semestar 2022/2023

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (treći upisni rok). 

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu I ciklusa studija, studijska 2022/2023. godina (III upisni rok). 

Syndicate content