Oglasi

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022./2023. godini.

Sa velikim zadovoljstvom obaveštavamo vas da vodeća svetska hemijska kompanija BASF i ove godine podržava startape, bez obzira na njihov nivo razvijenosti i samostalne inovatore, u

1.    Viši asistent za oblast Kiparstvo- 1 izvršilac ( nalazi se u dinamičkom planu u tabeli 3/ konkursi za izbor u isto ili vise zvanje/ pod rednim brojem 11./,

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
Broj: 03-314.1/22
Datum: 07.06.2022. godine

Pored općih uslova utvrđenih Zakonom o radu Federacije Bosne i Hercegovine, kanditati moraju ispunjavati i uslove za izbor u umjetničkonastavna zvanja, koji su utvrđeni članom 97  Zako

Syndicate content