Doc. mr. Antonić Dragana

Dragana Antonić (Sarajevo, 1981.)

Završila je Srednju školu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu, odsjek Likovno-grafička oprema knjige. Diplomirala je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu na odsjeku za Grafički dizajn, a 2014. godine odbranila je magistarsku tezu iz oblasti Fotografije, rađenu pod mentorstvom prof. Mehmeda A. Akšamije.

Od 2006. godine na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu angažovana je u zvanju asistenta/višeg asistenta na grupi predmeta iz oblasti Fotografije, a 2019. godine birana je u nastavničko zvanje docenta na oblast Fotografija.

Svoj kreativni rad iz oblasti fotografije predstavila je na više kolektivnih izložbi u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Crnoj Gori, Makedoniji, Austriji, Portugalu, Velikoj Britaniji i Sjedinjenim Američkim Državama. Samostalno je izlagala u Bosni i Hercegovini, Austriji, Srbiji i Hrvatskoj.

U svom profesionalnom radu učestvovala je u realizaciji velikog broja projekata iz oblasti fotografije i grafičkog dizajna, sarađujući sa brojnim domaćim i stranim
institucijama i udruženjima iz sfere umjetnosti, nauke i kulture - Akademija nauka i umjetnosti BiH, Umjetnička galerija BiH, Bošnjački institut - Fondacija Adila Zulfikarpašića, Gazihusrevbegova biblioteka, Udruženje likovnih umjetnika BiH,
Asocijacija arhitekata BH, Zemaljski muzej BiH, Bošnjačka zajednica kulture Preporod, Narodna galerija Ljubljana, Klasična franjevačka gimnazija u Visokom, Društvo pisaca BiH, Agencija za bankarstvo FBiH, Institut za NIR KCU Sarajevo, Whiteoak group Switzerland, i mnogi drugi. Sarađivala je sa brojnim domaćim i stranim savremenim umjetnicima u realizaciji projekata iz oblasti fotografije i grafičkog dizajna

E-mail: d.antonic@alu.unsa.ba

Odsjeci