Prof. mr. Đelilović Asim

Asim Đelilović (Vitez 1964.), redovni profesor, magistar produkt dizajna. Radovi ovog autora su objavljeni u: Alina Boboc & Daoud Sarhandi Evil doesn’t live here, Princeton Architectural Press, New York, 2000.; Liz McQuiston,  Graphic Agitation 2 – Social and political graphic in digital age, Phaidon Press Ltd., London, 2004.; Dekada dizajna – Savremeni dizajn u Bosni i Hercegovini, Grupa autora, ULUPUBIH, Sarajevo, 2009.; Pierre Courtin, Pierre-Philippe Freymond, Christophe Solioz, Sarajevo l*a*tribu*t l'Art, Buybook, Sarajevo, 2017.; Liz McQuiston, Protest!: – A History of Socialand Political Protest Graphics, Princeton University Press, New Jersey, 2019.; kao i u: Print Magazine, Steven Heller, Bosnia and Herzegovina's Design Legacy, NY (New York), August 1, 2018. Objavio je i knjigu Museum in Exile, Bosnia and Herzegovina in the Modern era, Buybook, Sarajevo, 2018., te zbirku eseja i kritika Okvir za sliku, Omnibus Sarajevo, 2010. Radovi ovog autora nalaze se u zbirkama: Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo; Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea (MU.SP.A.C) L'Aquila, Italia; kao i privatnim zbirkama  u Bosni i Hercegovini, Sloveniji, Srbiji, Švedskoj, Turskoj, SAD-u i Japanu. Osnivač je Muzeja u egzilu (www.museuminexile.com) – platforme za dokumentiranje i promociju dizajna u Bosni i Hercegovini 2015. godine.

Najznačajniji projekti i izložbe zadnjih godina:

•    2020 – Milton Glaser, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 6. – 29. februar;
•    2018 - Crtež u bosanskohercegovačkom dizajnu, Umjetnička galerija Bosne i Hercegovine,  Sarajevo, 6. – 20. septembar;
•    2017 - Sarajevo Collecione per L'Aquila, Museo Sperimentale d'Arte Contemporanea (MU.SP.A.C) L'Aquila, Italia, 20 – 30. april;
•    2016 - Iz knjige kreacije, Galerija Roman Petrović, Sarajevo, 30. maj – 06. juni;
•    2014 - Sarajevo 100 (1914 – 2014), (međunarodna selektivna izložba plakata), 13 International Poster Biennial, Mexico, oktobar;
•    2013 - Imaginarium (Bosna – ni na nebu ni na zemlji), promocija grafičke mape – izložba, Bošnjački institut – Fondacija Adila Zulfikarpašića;
•    2012 - Periferije/lice/naličja (samostalna izložba), Gradska galerija Collegium artisticum Sarajevo;

Knjige:

E-mail: peripheryart@gmail.com

Odsjeci