Doc. mr. Drinovac Sandro

Sandro Drinovac je rođen u Mostaru 1981 god. Diplomirao je na odsjeku za grafički dizajn, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu 2006 godine, a magisterij na istom odsjeku je završio 2019 godine. Već od 2005. godine zajedno sa kolegama sa studija, Vanesom Prodanović i Tarikom Hodžićem, otvara vlasiti studio za dizajn ‘Hot Shop’, a od 2007. je zaposlen i na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu kao asistent na predmetu Vizuelne komunikacije. ‘Hot Shop’ napušta 2011. godine. Tu je stekao značajno iskustvo radom u oglašivačkoj industriji radeći na oblikovanju kreativnih rješenja za komercijalne klijente, ali i radom na različitim projektima od kulturne i društvene važnosti.

Trenutno radi na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, na poziciji višeg asistenta na predmetima Vizualne komunikacije I-IV. te kao samostalni dizajner. Projekti na kojima radi su većinom vezani za komercijalne klijente različitih profila te za različite potrebe kulturne i umjetničke scene u Bosni i Hercegovini, ali i regionu. Neki od zadnjih projekata na kojima je radio. Monografija “90. godina Sarajevske filharmonije”, Omot za CD za izvođače Zoster i Sassja, Vizualni identitet i serija plakata za “ Otvoreni univerzitet Sarajevo”, dizajn vizualnih standarda za Kanton Sarajevo itd.

Do sada je izlagao na samostalnim i grupnim izložbama u Sarajevu, Mostaru, Maglaju, Dubrovniku, Zagrebu, Beogradu, Mariboru (SLO), Frankrurtu (DEU), Bremenu (DEU), Siracusi (ITA), Sofiji (BUL), Grazu (A).

Za svoj rad dobio je brojne nagrade i priznanja – 2003. godine Nagrada ‘Alija Kučukalić’, ALU Sarajevo (BiH), 2003. godina Finalista natječaja ’Meaning of Moving’ HfK Bremen, (DEU), 2004. godine Nagrada za rješenje vizuala za ‘Europski Omladinski Mirovni Samit’, Sarajevo (BiH), 2004. Nagrada ‘Golden Bra’ (Grupni rad), Festival Vizuelnih Komunikacija, ‘Magdalena’, Maribor (SLO), 2005. Pobjedničko rješenje za logo – Spomenik prirode ‘Skakavac’ (grupni rad), Sarajevo (BiH), 2007. Finalista internacionalnog natječaja za logo grada Siracusa (ITA), (Grupni rad), 2010. Finalista i oficijelna selekcija internacionalnog natječaja za plakat ‘Culture Counts’ Spectrum of Cultures.

E-mail: s.drinovac@alu.unsa.ba

Odsjeci