Prof. dr. Hadžimejlić Ćazim

Ćazim Hadžimejlić, rođen je 1964. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina. 1991. diplomirao je na Univerzitetu “Mimar Sinan” u Istanbulu, na Fakultetu primjenjenih umjetnosti. Postdiplomski studij i magistarski rad (kaligrafija) odbranio je na Univerzitetu Marmara  u Istanbulu, 1994. godine. Doktorirao je na Univerzitetu Mimar Sinan, 1997. godine, na odsjeku Nauka o historiji umjetnosti i arheologiji. Na istom je proveo deset (1992.- 2002.) godina kao predavač na odsjeku ’Umjetnost knjige, konzervacija i restauracija’.

Osim akademskog obrazovanja uporedo radi i na vlastitoj izobrazbi u svim disciplinama umjetnosti kaligrafije i ostalih pratećih elemenata kaligrafskog rada, različitih kaligrafskih stilova i pisama, te dobiva diplome za njih.

Od 2002. godine predaje na Univerzitetu u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, a od 2005. godine predaje na Filozofskom fakultetu na odsjeku za Historiju, na katedrama za Historiju umjetnosti i Arheologiju.

Dr Hadžimejlić do sada je ostvario  48 samostalnih i 78 kolektivnih izložbi, dobitnik je 16 stručnih priznanja, te brojnih nagrada, zahvalnica i plaketa za doprinos nauci, očuvanju i zaštiti kulturne baštine. Sudjelovao je na brojnim konferencijama, simpozijumima, od kojih je i sam  organizovao mnoge simpozijume, izložbe, promocije i dr.

Aktivno je angažiran i na sakupljanju, objedinjavanju, prevođenju i publiciranju vrijedne pisane građe. Objavio je 43 stručna i naučna rada, potom preveo knjigu sa osmanskog (turskog) na bosanski jezik, ‘Basri Baba Nefesleri – Hasan Basri Tapdik Baba’, (Yedi Iklim, Istanbul) 2001. godine. Autor je tri enciklopedijska izdanja: “Umjetnost islamske kaligrafije”, Sarajevo, 2009. godina, koja je dobila pet različitih nagrada u Bosni i Hercegovini i van zemlje; potom “Umjetnost islamskog knjigovestva”, 2011. godina, i “Ebru umjetnost slikanja na vodi”, 2015. godina.

Od 2003. godine pokretač, osnivač i glavni urednik je časopisa za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu: ”Kelamu'l Šifa”.
 Izradio je kaligrafske radove i dekoracije na mnogim sakralnim i civilnim objektima. Radio je na nizu konzervatorsko restauratorskih projekata u muzejima, bibliotekama, institutima i privatnim kolekcijama, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van njenih granica.

Godine 1999. u Živčićima-Vukeljićima, Bosna i Hercegovina, osnovao je privatni muzej, čiji eksponati, prema potvrđenim historijskim i umjetničkim valorizacijama, predstavljaju svojevrstan pregled bosansko-hercegovačkog historijskog, kulturnog i umjetničkog naslijeđa.

Prof. dr Ćazim Hadžimejlić redovan je  profesor na Oblasti konzervacija i restauracija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Član je Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine – ULUBIH od 2008. godine.

E-mail: c.hadzimejlic@alu.unsa.ba
 

Odsjeci