Prof. dr. Hadžimejlić Ćazim

Dr. Ćazim Hadžimejlić, redovni profesor za užu oblast Konzervacija i restauracija na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

Rođen je 1964. godine u Zenici, Bosna i Hercegovina. Diplomirao je na Fakultetu lijepih umjetnosti Univerziteta lijepih umjetnosti „Mimar Sinan” u Istanbulu, Odjsek za kaligrafiju i umjetnost knjige 1991. godine. Titulu magistra nauka o umjetnosti – kaligrafija stekao je odbranom magistarskog rada Kaligraf Jesiri-zade Mustafa Izzet-efendija, poticatelj talik pisma (mentor: prof. dr. sc. Muhittin Serin), na Fakultetu likovnih umjetnosti Univerziteta „Marmara“ u Istanbulu, Odsjek za kaligrafiju, 1994. godine. Titulu doktora nauka iz historije umjetnosti i arheologije stekao je odbranom doktorske dizertacije Važnost dragocjenih knjiga zbirke Gazi Husrev-begove biblioteke u osmanskom uvezivanju knjiga i njihovo očuvanje (mentor: prof. dr. sc. Zeki Sönmez), na Institutu za društvene nauke Univerziteta lijepih umjetnosti „Mimar Sinan“ u Istanbulu, Odsjek za historiju umjetnosti i arheologiju, 1997. godine.

Na istom univerzitetu završio je poslijedoktorsko specijalističko usavršavanje: specijalizaciju iz umjetnosti knjige i knjigovezačkih stilova kod prof. dr. İslama Seçena, 2001. godine i specijalizaciju iz patologije, konzervacije i restauracije knjige kod prof. dr. Sadet Gazi, 1999. godine, a kaligrafske specializacije pri Istraživačkom centru za islamsku historiju, umjetnost i kulturu (IRCICA): specijalizaciju iz talik i rika'a pisma kod prof. dr. Alija Alparslana, 1999. godine, i specijalizaciju iz sulus i nesih pisma kod majstora kaligrafije dr. h. c. Hasana Çelebija, 1999. godine.

Na Univerzitetu „Mimar Sinan“ je proveo deset godina (1992-2002) kao istraživač i predavač na Odsjeku za umjetnost knjige, konzervaciju i restauraciju. Od 2000. godine predaje na Univerzitetu u Sarajevu grupu predmeta iz konzervacije i restauracije, umjetnosti knjige i kaligrafije na više odsjeka Akademije likovnih umjetnosti; od 2004. godine, teorijske predmete iz historije umjetnosti na Odsjeku za historiju, potom na Katedri za arheologiju Filozofskog fakulteta, a od 2014. godine predaje i nositelj je obaveznih kolegija iz konzervacije umjetničke i kulturne baštine na dodiplomskoj i poslijediplomskoj nastavi interdisciplinarnog studija Akademije likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkog fakulteta. Od 2021. također predaje kaligrafiju na Odsjeku za arapski jezik i književnost Katedre za orijentalne jezike i književnost Islamsko-pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici.

Prošao je izbore u sva nastavna znanja. Tako je na Fakultetu lijepih umjetnosti u Istanbulu postao niži asistent (predavač i istraživač magistrant) 1992., asistent (predavač i istraživač doktorant) 1994., viši asistent (poslijedoktorski predavač i istraživač) 1997. i docent (samostalni predavač) 1999. godine, a na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, docent 2000., vanredni profesor 2007. i redovni profesor 2014. godine.

Prof. dr. Hadžimejlić do sada je ostvario 46 samostalnih i 115 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Učestvovao je na bijenalima i trijenalima kaligrafije i drugim izložbama u okviru selekcije međunarodno priznatih  kaligrafa: u Teheranu – Prva UNESCO-va virtualna izložba kaligrafije “Ples pera” (2021),  The 13th Holy Qur’an International Exhibition, International Section – Qur’an in the mirror of Art (2005), The 11th Holy Qur’an International Exhibition, International Section – Qur’an in the mirror of Art (2003); u Istanbulu – izložba velemajstora kaligrafije - Hasan Çelebi i njegovi učenici (2018), Prva zajednička izlozba živih velemajstora tradicionalnih umjetnosti (2000); u Medini – King Fahd Glorious Qur’an Printing Complex Forum For World Renowned Qur’an Calligraphers (2011); u Dubaiju – Sharjah Biennale for the Art of Arabic Calligraph (2006); u Kuvajtu – International Exhibition of Islamic Art (2006); u Lahoreu – 5th International Calligraph Art Exhibition & Competition/Pakistan Calligraphy-Artists Guild (PCG) Triennial (2007), 4th International Calligraph Art Exhibition & Competition/Pakistan Calligraphy-Artists Guild (PCG) Triennial (2004).

Dobitnik je 79 priznanja i 9 nagrada za doprinos nauci, umjetnosti, i očuvanju i zaštiti kulturne baštine, između njih međunarodne nagrade „TÜRKSAV – 21“ za znanstvena i umjetnička ostvarenja na polju kaligrafije na prijedlog Fondacije turskih svjetskih pisaca, intelektualaca i umjetnika, 2016. godine.

Sudjelovao je i održao 70 predavanja o svom istraživačkom radu na domaćim i međunarodnim konferencijama i simpozijima. Također je bio organizator mnogih naučnih skupova i umjetničkih izložbi, radionica i kolonija.

U okviru svog naučnog i stručnog rada do sada je objavio tri knjige: Umjetnost islamske kaligrafije (ITD „Sedam“, Sarajevo, 2009), Umjetnost islamskog knjigovestva (ITD „Sedam“, Sarajevo, 2011) i Ebru – umjetnost slikanja na vodi (Connectum, Sarajevo, 2014); preveo je sa osmanskog turskog na bosanski jezik knjigu Basri Baba Nefesleri – Hasan Basri Tapdik Baba (Yedi Iklim, Istanbul, 2001), te je objavio preko 80 stručna i naučna rada o kaligrafiji, konzervaciji i restauraciji, umjetnosti knjige i kulturnoj baštini. Bio je član naučno-savjetodavnog odbora za više časopisa za društevne i humanističke nauke i kulturu: Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Turkish academic research review, Dumlupinar University, Journal of Social Sciences, Motif Academy Journal of Folklore, i Turnalar, između ostalih.

Ćazim Hadžimejlić je 2003. godine pokrenuo projekat periodičnog časopisa za historijsko naslijeđe, tesavvuf i kulturu pod nazivom Kelamu'l Šifa' [Lijekovite riječi], čiji je osnivač i glavni urednik.

Izradio je kaligrafske radove, iluminacije i restauracije na mnogim sakralnim i civilnim objektima. Autor je preko 160 umjetničkih i konzervatorsko-restauratorskih idejnih i izvedbenih projekata u muzejima, bibliotekama, institutima i privatnim kolekcijama, kako u BiH, tako i van njenih granica. Tako je na restrospektivnoj izložbi Turks: A Journey of a Thousand Years, 600–1600, održanoj na Royal Academy of Arts u Londonu, 2005. godine, između 376 izloženih eksponata turske i islamske umjetnosti od VII do XVII stoljeća, bilo 30 eksponata (knjiga i spisa) koji datiraju između 600. i 1600. godine, a koji su konzervatorsko-restauratorski radovi prof. dr. Ćazima Hadžimejlića.

Godine 1999. u Živčićima-Vukeljićima, BiH, osnovao je privatni muzej „Hafiz Musa Kjazim“, čiji eksponati, prema potvrđenim historijskim i umjetničkim valorizacijama, predstavljaju pregled bosansko-hercegovačkog historijskog, kulturnog i umjetničkog naslijeđa.

Od 2008. godine član je Udruženja likovnih umjetnika BiH (ULUBiH) na čijim izložbama redovno učestvuje, a kao član udruženja „The Islamic Manuscript Association (TIMA)“ koje je pridruženi projekat Centra za islamske studije na Cambridge University, učestvuje svojom stručnošću u područjima za koja je izabran: Konzervacija i restauracija rukopisa. Papir. Uvezivanje knjiga. Evaluacija/procjena.

E-mail: c.hadzimejlic@alu.unsa.ba, kazim.hm@gmail.com
 

Odsjeci