Prof. dr. Hadžimejlić - Kečo Amela

Dr. art Amela Hadžimejlić, akademski grafičar i vizuelni umjetnik, rođena je 1969. u Ljubljani, Slovenija. Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu je završila diplomske (1988/93), specijal iz oblasti grafičkog dizajna na Nottingham Trent University UK (1994/95) i postdiplomske studije (1996/98) iz oblasti grafike, u klasi akademika Dževada Hoze na Univerzitetu u Sarajevu. na kojem je i doktorirala, stekla titulu doktora umjetnosti -grafike (2014.)
Amela Hadžimejlić je do sada imala trideset samostalnih izložbe u zemlji i inostranstvu. Njezina dosadašnja umjetnička istraživanja i interesi, tokom dugogodišnje izlagačke aktivnosti, su veoma raznoliki, i podjednako se kretala unutar grafike i tradicionalnog, digitalnog,multimedijalnog i konceptualnog izraza. Dobitnica je sedam nagrada za izražaje u klasičnim i savremenim medijima. Učestvovala je na više od 250 izložbi u zemlji i inostranstvu , internacionalnih, selektivnih i grafičkih bijenala i trijenala. Njeni radovi se nalaze u 19 umjetničkih kolekcija,muzeja i galerija izvan BiH. Predgovore kataloga i kritike za samostalne izložbe Amele Hadžimejlić pisali su i javno iznosili Meliha Husedžinović, dr. Sadudin Musabegović, dr. Ibrahim Krzović, dr. Rusmir Mahmutčehajić, dr. Sulejman Bosto, dr. Rešid Hafizović, Aleksandar Adamović, dr. Aida Abadžić-Hodžić, Ivana Jevđević-Udovičić, Anamarija Stibilj Šajn, Nermin Delić, dr. Dubravka Lejlić-Pozderac, dr. Ema Mazrak i dr. Edin Pobrić. Organizirala je i voditelj je većeg broja uspješno realiziranih projekata i studentskih grafičkih radionica. Mentor je mnogih završnih radova na oba ciklusa studija. Obnašala je dužnost dekana Akademije likovnih umjetnosti, Univerziteta u Sarajevu (2011/2015). Član je Udruženja likovnih umjetnika BiH od 1996. godine. Živi u Sarajevu i radi u zvanju redovnog profesora na Odsjeku grafike, Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu.

E-mail: a.hadzimejlic@yahoo.com

Odsjeci