Prof. mr. Hrkaš Ivan

Ivan Hrkaš rođen je u Sarajevu 1978. godine. Nakon završene osnovne škole odlazi u Izrael, gdje od 1992. do 1998. godine pohađa Seligsberg gimnaziju u Jerusalemu, koju završava kao đak generacije. Iako je primljen na prestižnu Akademiju likovnih umjetnosti Becalel u Jerusalemu, 1998. godine se vraća u Sarajevo i upisuje Akademiju likovih umjetnosti, smjer grafičkog dizajna. Diplomirao je 2004. godine, a 2011. godine magistrirao iz oblasti Fotografije.

Već u januaru 2005. godine asistent je na predmetu Fotografija u klasi profesora Mehmeda A. Akšamije, u septembru 2011. godine docent, a u septembru 2016 van.profesor na predmetu Osnovi fotografije I i II i Fotografija I i II. Od početka 2018 obavlja dužnost šefa Odsjeka za Grafički dizajn. U periodu 2012-2013 godine angažiran je kao gostujući profesor na Visokoj školi za dizajn u Ljubljani (Slovenija). Posljednih pet godina bavi se sociološkom fotografijom, što je i tema njegovog magistarskog rada.

Izlagao je u Bosni i Hercegovini, Austriji, Crnoj Gori, Tunisu, Sloveniji, Srbiji, Velikoj Britaniji, Hrvatskoj, Izraelu, Kini, Meksiku, SAD, te osvojio nagrade na brojnim festivalima. Radio je na organizaciji Festivala Sarajevska Zima i različitim lokalnim, internacionalnim projektima u oblasti kulture i umjetnosti. Grafičke radove i fotografije objavljuje kako u lokalnim tako i u inostranim magazinima.

Odsjeci