Prof. dr. Isanović Adla

Dr Adla Isanović je redovna profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, na grupi predmeta iz oblasti Multimedije.

Naučno zvanje doktorice nauka je stekla na doktorskom studijskom programu 3. stupnja “Komparativne studije ideja i kultura” (Podiplomska šola ZRC SAZU – Znanstvenoraziskovalni center Slovenske akademije znanosti in umetnosti) u Ljubljani, Slovenija, gdje je odbranila doktorsku disertaciju sa naslovom “Databases and Art in the Function of Knowledge Production in the Digital Age” (2017.god.). Magistrirala je “Nove medije (Multimediju)” (Haute école d’arts appliqués) u Ženevi, Švicarska (2005.god.), kao i na interdisciplinarnom postdiplomskom studiju iz oblasti “Kritičkih, kuratorskih, cybermedia studija” (“Critical, Curatorial, Cybermedia – CCC”, Ecole supérieure des beaux arts) u Ženevi, Švicarska (2005.god.). Dodiplomski studij je završila na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2002.god.).

Kao gostujući profesor predavala je na The Academy of Visual Arts – AVA, Ljubljana, Slovenija (2018.god.), Gray’s School of Art (Robert Gordon University), Aberdeen, UK (2017.god.), School of Arts (Univerzitet Nova Gorica) u Sloveniji (2014.god.). Uz to predavala je i na Akademiji scenskih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu (2011.-2012.god.), te na Internacionalnom univerzitetu u Sarajevu (2006.-2010.god.). Radila je i kao istraživačica / analitičarka Mediacentra Sarajevo (2005.-2008.god.), te kao glavna i odgovorna urednica web portala Mediacentar_Online (2008.god).

Angažirana je na brojnim internacionalnim i lokalnim projektima u sektoru kulture / umjetnosti / dizajna. Izlagala je u BiH, Austriji, Švicarskoj, Slovačkoj, Crnoj Gori, Irskoj, Nizozemskoj, Velikoj Britaniji, Litvaniji, Italiji, Njemačkoj, Grčkoj, Francuskoj, Kanadi, Japanu, SAD-u, Kolumbiji, itd.

Učestvovala je i na brojnim internacionalnim i lokalnim istraživačkim projektima, te objavila više naučnih i stručnih radova. Njenu posljednju knjigu The Regime of Digital Coloniality. Bosnian Forensic Contemporaneity je objavio CEEOLPRESS, Frankfurt am Main, 2021. godine. Njeni ostali recentniji naučni radovi objavljeni u priznatim publikacijama uključuju: “Archives, Knowledge Production, Politics of In/Visibility, and Bosnian Forensic Reality.” in M.Gržinić, J.Pristovšek, S.Uitz (eds.). Opposing Colonialism, Antisemitism, and Turbo-Nationalism: Rethinking the Past for New Conviviality. Cambridge Scholars Publishing (2020); “Politics and Aesthetics of Databases and Forensics.” in M. Gržinić, A.Stojnić and M. Šuvaković (eds.). Regimes of Invisibility in Contemporary Art, Theory and Culture: Image, Racialization, History. Palgrave Macmillan (2017); “Sarajevo, Rotten Heart of Europe” in M. Gržinić (ed.). Border Thinking: Disassembling Histories of Racialized Violence. Academy of Fine Arts Vienna and Stenberg Press Berlin (2018); “Sarajevo: Politics and Cultures of Remembrance and Ignorance.” AM Journal of Art and Media Studies 14 (2017); “Politika in estetika podatkovnih zbirk in forenzike” in M. Gržinić (ed.). Politika, estetika in demokracija. Uprava ZRC, Ljubljana (2015); “In/Visible: The Political and Sexual Regimes of Databases.” IDENTITIES: Journal for Politics, Gender and Culture (2013); itd

E-mail: a.isanovic@alu.unsa.ba

Odsjeci