Mr. Jerlagić Lea

Jerlagić Lea rođena je u Sarajevu 1984. godine, gdje je završila i većinu obrazovanja. Diplomirala na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.  Godine 2007. dobija stipendiju Kineske vlade i provodi dvije godine u Kini na China Academy of Art, gdje izučava kulturu, jezik i tehniku kineskog drvoreza što će ostaviti značajan pečat na njen budući stvaralački rad. Master završava na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu 2013. godine u klasi profesora Salima Obralića sa radom ‘Sinestezija’ kroz koji izučava fenomen transformacije impulsa primljenog putem jednog čula, a izraženog putem drugog, sa fokusom na savremeni ples, kojim se, u tom periodu aktivno bavi, zapisan u crtežu i grafici. Njen stvaralački rad je neprestana fuzija naizgled odvojenih i nepomirljivih aspekata postojanja, različitih kultura, medija izražavanja, sa ciljem dubljeg prodiranja u misteriozni unutrašnji svijet čovjeka, kao i traganja za njegovom povezanošću sa makrokosmosom. Trenutno izučava sakralnu erotsku umjetnost, prvenstveno tantričkih hramova i spisa. Inspiraciju pronalazi u vlastitoj duhovnoj praksi joge i tantra joge, neprestano tragajući za načinom putem kojeg bi saznanja integrisala u vlastiti likovni izraz. Učesnica mnogobrojnih izložbi u zemlji i inostranstvu. Dobitnica nekoliko nagrada. Zaposlena na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu.

E-mail: jerlagiclea@gmail.com

 

Odsjeci