Konkurs za upis studenata u prvu godinu prvog (I) ciklusa studija u akademskoj 2022./2023. godini - DRUGI PRIJAVNI ROK

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022. /2023. godini. 

 

KONKURS je objavljen je nalinkuOVDJE 

 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u I (prvu) godinu I (prvog) ciklusa studija provodi se isključivo onlineputem Informacionog sistema eUNSA i web stranicewww.upisi.unsa.ba

 

DRUGI PRIJAVNI ROK: 

Od 29.08. do 09.09. 2022.godine za ODSJEKE (Nastavnički, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafika i Produkt dizajn) na kojima je predviđeno polaganje prijemnog ispita 

  •  

Od 29.08. do 16.09. 2022.godine za Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracijagdjenije predviđeno polaganje prijemnog ispita 

  •  

Detaljnije informacije o upisu naNastavnički odsjek, Slikarstvo, Kiparstvo, Grafiku i Produkt dizajn, na kojima je predviđeno polaganje prijemog ispita, možete pogledatiOVDJE 

 

Detaljnije infomacije o upisu naInterdisciplinarni studij Konzervacija i restauracijagdjenije predviđeno polaganaje prijemnog ispitamožete pogledatiOVDJE 

 

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati 

 

ZA SVA TEHNIČKA PITANJA PRILIKOM REGISTRACIJE KANDIDATA NA PLATFORMU ZA ONLINE UPIS MOLIMO KONTAKTIRAJTE UNIVERZITETSKI TELEINFORMATIČKI CENTAR NA TELEFON 033 560 240 ilina mail administracija@utic.unsa.ba