Prof. mr. Kuštrić Đenita

Rođena u Mostaru 1986. godine. 2008. diplomirala na Odsjeku likovnih umjetnosti na Nastavničkom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, magistrirala 2012. na postdiplomskom studiju Slikarstvo na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Članica Udruženja likovnih umjetnika Bosne i Hercegovine od 2009. Tečno govori engleski jezik te se služi španskim. Aktivno se bavi umjetničko-istraživačkim radom – izlagala i objavila stručne radove iz polja likovnih tehnologija u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Nizozemskoj, Španiji, Portugalu. Među ostalim, dobitnica nagrade “Salon mladih Bosne i Hercegovine” 2009 godine / Grand prix za crtež. Autorica knjige “Sintetička tehnologičnost u savremenoj umjetnosti” iz 2015. godine koja je uvrštena u obaveznu literaturu na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu i Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru.
Od 2008-2014 radila na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru - Odsjek likovnih umjetnosti Nastavničkog fakulteta, na predmetima iz oblasti Tehnologija umjetnosti i oblasti Crtanje i slikanje. Od 2017. radi na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, u zvanju vanredne profesorice za predmete iz oblasti likovnih tehnologija.

Izdato je prošireno, dvojezično izdanje knjige  "Sintetička tehnologičnost u savremenoj umjetnosti / Synthetic Technologicality in Contemporary Art", izdavač: Univerzitet u Sarajevu - Akademija likovnih umjetnosti, novembar, 2021. 

Knjigu čitajte ovdje

Odsjeci