Logo Enis

Enis Logo (Gacko, 1953.)

Od 1975. bio je zaposlen na Televiziji Sarajevo i angažovan na poslovima snimanja i obrade foto-materijala. Od 1998. zaposlen je na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu u statusu stručnog saradnika na grupi predmeta iz oblasti Fotografije.

Učestvovao je u realizaciji brojnih projekata iz oblasti primijenjene fotografije: monografije Mehmeda Zaimovića, Ede Numankadića, Mirsada Konstantinovića, Radoslava Tadića, Fra. Petra Perice Vidića, Nikole Kovača, Seida Hasanefendića, Juraja Neidthardta, Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu, i drugih.

Radio je na realizaciji više kataloga savremenih likovnih umjetnika iz Bosne i Hercegovine: Salima Obralića, Fikreta Libovca, Nusreta Pašića, Enesa Sivca, Mustafe Skopljaka, Fuada Arifhodžića, Šemse Gavrankapetanović, Halila Tikveše, Hamzalije Muhića, Behaudina Selmanovića, i drugih.

Više godina učestvovao je u realizaciji kataloga kolektivnih izložbi ULUBiH-a.

E-mail: logo.enis@gmail.com

Odsjeci