Metodički odgovori na izazove realizacije nastavnih aktivnosti