Prof. mr. Mujkić Admir

AdmirMujkić, rođen 1972. godine u Sisku, Hrvatska. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafiku, u klasi profesora Dževada Hoze. Na istoj akademiji završio i postdiplomske studije gdje predaje na predmetima Grafika i Grafička tehnologija.

E-mail: a.mujkic@alu.unsa.ba

 

Odsjeci