Prof. mr. Mujkić Jasna

Jasna Mujkić

Rođena u Cazinu (Bosna i Hercegovina). Studij produkt dizajna i postdiplomski studij završila na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu. Diplomirala u klasi profesora Zdenka Praskača 1999.g. Magistarski rad na temu „Dizajn namještaja- Fleksibilnost u stanovanju, fragmenti preostale slobode“ odbranila 2008. g. pod mentorstvom prof. Zlatka Ugljena i prof.dr. Fehima Hadžimuhamedovića.

Od oktobra 1999.g. zaposlena na Akademiji likovnih umjetnosti, kao asistent, na predmetima Industrijsko oblikovanje, Unikatno oblikovanje i Teorija prostora. U periodu od 1999.g. do 2003.g. radi kao asistent na sva tri predmeta. Od oktobra 2003.g. radi kao asistent na predmetu Industrijsko oblikovanje. Na istom predmetu je izabrana u zvanje višeg asistenta, docenta i 2016.g. u zvanje vanrednog profesora. U periodu od 2011. do 2013.g. obavljala je dužnost šefa Odsjeka za produkt dizajn.

Autor je Udžbenika za likovnu kulturu od I- IV razreda osnovne škole, te  Udžbenika za likovnu kulturu od I-V razreda devetogodišnje osnovne škole i Udžbenika za likovnu kulturu za IX razred devetogodišnje osnovne škole, zvanično odobrenih od Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke za upotrebu u školama u Bosni i Hercegovini. Radove izlagala na brojnim međunarodnim selektivnim izložbama dizajna.

Značajnije izložbe:
2015    Izložba dizajnerskih projekata za firmu Rukotvorine/Zanat, Imm Cologne – Pure Village,  Imm Cologne 19-25.01.2015
2013        The Next Wave: Industrial Design Innovation in the 21st Century, Washington DC, izložba dizajnerskih projekata
2012       ICFF New York 2012, Manulution, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, New York, U.S.A.
2012        Pure Village, IMM Cologne, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, Koeln, Njemačka
2012        Boulevard of Innovations, izložba dobitnika Interior Innovation Award 2012, IMM Cologne, Koeln, Njemačka
2011       COULEUR LOCALE - The Colours Of Europe In Objects, Identitet evropskih zemalja predstavljen kroz dizajnerske projekte, Budapest DesignWeek, Budimpešta, Mađarska
2011       ICFF New York 2011, Manulution, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, New York, U.S.A.
2011       BiH paviljon, IMM Cologne 2011, Izložba dizajnerskih projekata za Rukotvorine/Manulution, Konjic i Arteco, Tešanj
2007       Jasna Mujkić, Field Armchaire, Salone Satellite 2007, Samostalno predstavljanje dizajnera na Međunarodnom sajmu namještaja u Milanu, avangardni salon za mlade dizajnere

Dobitnik je međunarodne nagrade „Interior Innovation Award - IMM 2012“, Koeln, Njemačka.

E-mail: j.mujkic@alu.unsa.ba

Odsjeci