Doc. dr. Neimarlija Lamija

Dr. Lamija Neimarlija
(1987., Zenica, BiH)
     Na Filozofskom fakultetu Sarajevo stekla zvanje bakalaureat filozofije i komparativne književnosti (2009.), okončala master studij filozofije - znanstveni smjer (2011.), te odbranila Doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora filozofskih nauka (2018.).
     Tokom studija sudjeluje u evropskim programima i projektima za razmjenu studenata/tica (DAAD, WUS Austria). Zbog uspjeha na studiju dva puta je nagrađena „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu“ (2009. i 2011.), „Plaketom Filozofskog fakulteta u Sarajevu“ (2009.), stipendijom iz fonda „Suada Dilberović“, te počasnim priznanjem fondacije "Karim Zaimović" (2008.).
     Učestvovala je na znanstvenim konferencijama, objavljivala tekstove u znanstvenim časopisima, časopisima za kulturnu, društvenu i umjetničku kritiku, u BiH kao i u regiji. Sudjeluje u mnogim znanstvenim i umjetničkim projektima, projektima koji promiču kritičku diskusiju, pisanje o društveno-političkoj zbilji ili savremenoj umjetnosti, ili onim koji zagovaraju izlazak filozofije izvan učionica. Otvorila je uz kritički osvrt nekoliko izložbi.
     Pohađala je program Pedagoškog obrazovanja nastavnika na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2011./12.), te program obuke mlađeg akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – TRAIN (2013.).
     Jedna je od osnivatelja Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, te potpredsjednica u periodu od 2013. do 2016. godine. Članica je Udruženja za promicanje kulture i mišljenja Sofia od 2019. godine. Jedna je od osnivatelja časopisa za humanističke i društvene znanosti Udruženja Sofia - „A priori“, te članica Uređivačkog odbora časopisa.
     Od 2013. je zaposlena je kao Asistentica za oblast Estetika na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu. 2017. je promovirana u zvanje Više asistentice, a 2022. u zvanje Docentice.

E-mail: l.neimarlija@alu.unsa.ba

Google Scholar: https://scholar.google.hr/citations?user=KUR4QlUAAAAJ&hl=hr

 

Odsjeci