Dr. Neimarlija Lamija

Dr. Lamija Neimarlija

(1987., Zenica, BiH)

     Na Filozofskom fakultetu Sarajevo stekla zvanje bakalaureat filozofije i komparativne književnosti 2009. Dvije godine poslije na istom Fakultetu okončala master studij filozofije - znanstveni smjer, a 2018. odbranila Doktorsku disertaciju i stekla zvanje doktora filozofskih nauka.

     Za vrijeme studija bila je članica znanstveno-istraživačkog inkubatora ZINK, volontirala je u filozofskom društvu „Theoria“ na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Učestvovala je na znanstvenim simpozijima, objavljivala tekstove u znanstvenim časopisima, časopisima za kulturnu, društvenu i umjetničku kritiku, te sudjelovala u evropskim programima i projektima za razmjenu studenata/tica (DAAD, WUS Austria). Tokom studija bilježi izuzetne rezultate zbog čega je dva puta nagrađena „Zlatnom značkom Univerziteta u Sarajevu“ (2009. i 2011.), „Plaketom Filozofskog fakulteta u Sarajevu“ (2009.), bila je najbolja studentica u kategoriji izuzetno nadarenih studenata/ica stipendiranih iz fonda „Suada Dilberović“, a primila je i počasno priznanje  fondacije "Karim Zaimović" (2008.).

     Nakon master studija sudjeluje u projektima koji promiču kritičku diskusiju i pisanje o društveno-političkoj zbilji ili djelima savremene umjetnosti („Criticizethis!“, „Puls demokratije“), volontira u Omladinskoj novinskoj asocijaciji BiH kao članica redakcije časopisa „Karike“. Tokom navedenih angažmana nastaju brojni kritički prikazi književnih djela, društveni i politički komentari, eseji koji su objavljeni u domaćim časopisima, ali i u medijima u regiji.

     Pohađala je program Pedagoškog obrazovanja nastavnika na Odsjeku za pedagogiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu (2011./12.), te program obuke mlađeg akademskog osoblja na Univerzitetu u Sarajevu – TRAIN (2013.).

     Jedna je od osnivateljki Udruženja dobitnika Zlatne značke Univerziteta u Sarajevu, te potpredsjednica u periodu od 2013. do 2016. godine.

     Članica je Udruženja za promicanje kulture i mišljenja Sofia od 2019. godine. Jedna je od osnivateljki, te članica uređivačkog odbora časopisa za humanističke i društvene znanosti Udruženja Sofia - „A priori“.

     Od marta 2013. zaposlena je kao asistentica za oblast Estetika na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, te je 2017. promovirana u zvanje Više asistentice.

E-mail: l.neimarlija@alu.unsa.ba

Odsjeci