Obavještenje o odbranama završnog rada - master

UNIVERZITET U SARAJEVU
AKADEMIJA LIKOVNIH UMJETNOSTI
DRUGI  CIKLUS STUDIJA

O B A V J E Š T E N J E

            Na Akademiji likovnih umjetnosti u Sarajevu,
Obala Maka Dizdara br. 3
branit će završni rad

 

1.Adnan  Šopović 

Tema rada Ciklus slika II,

Odbrana će se održati  u četvrtak 15.10.2020. godine sa početkom u 12 sati

 

2. Armin Ćosić

Tema rada „POSTEXPOSE – ODJEĆA KAO SILUETA IDENTITETA

Odbrana će se održati  u ponedjeljak 19.10.2020. godine sa početkom u 12 sati

 

3. Majda Hrnjica

Tema rada  Suprotstavljanje boja kroz realističan prikaz ženskih portreta

Odbrana će se održati  u srijedu 21.10.2020. godine sa početkom u 12 sati

 

Odbrane će se održati  u  Galeriji Akademije likovnih umjetnosti u Sarajevu ul. Obala Maka Dizdara br.3. u prisustvu tri člana komisije i kandidata, uz poštivanje epidemioloških mjera

Studentska služba ALU

 

Sarajevo,13.10.2020. godine