Prof. dr. Pozderac - Lejlić Dubravka

Dubravka Pozderac-Lejlić je vanredna profesorica na Akademiji likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, na Katedri za teoriju i historiju umjetnosti, gdje predaje kolegije iz oblasti estetike i teorije umjetnosti. Doktorirala je na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. Kao vanjski suradnik predavala je na Nastavničkom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru u periodu 2011-2018. Sudjelovala je na brojnim međunarodnim i domaćim znanstvenim skupovima i umjetničkim projektima, te objavila više znanstvenih i stručnih radova.

E-mail: d.pozderac-lejlic@alu.unsa.ba

Odsjeci