Predavanja „Ekonomski potencijal kulturno-historijskog naslijeđa“ i „Uvod u kulturne politike BiH“