Preliminarna rang lista kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija akademske 2020/2021. godine

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje preliminarnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina.

Žalbe po preliminarnim listama se primaju od 16.10.2020. do 18.10.2020. godine na e-mail alu@alu.unsa.ba

Konačna rang-lista kandidata koji su stekli pravo na upis u svim statusima objavljuje se na informacionom sistemu eUNSA kao i na oglasnoj ploči/web stranici Akademije 19.10.2020.

 

Upis kandidata po konačnoj rang listi bit će realiziran od 20.10.2020 do 26.10.2020. godine.
Detaljne informacije o upisu će biti naknadno objavljene. 

 

Početak nastave 26.10.2020. prema rasporedu koji će biti naknadno objavljen.

 

Služba za nastavu ALU