Prof. mr. Premec Daniel

Daniel Premec rođen je 1976. god. u Sarajevu, Bosna i Hercegovina.

Magistrirao na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, BiH [2008.]. Diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti, Univerzitet u Sarajevu, na Odsjeku kiparstvo, BiH [2001.]. Zadnjih osamnaest godina kroz samostalne i grupne izložbe aktivno učestvuje u savremenoj inozemnoj i domaćoj likovnoj sceni. Dobitnik je nekoliko nagrada za svoj rad. Član ULUBiH-a od 2003. god. Član upravnog odbora ULUBiH-a od 2006. do 2009., a od 2010. god. predsjednik umjetničkog savjeta.

Web site: www.premecdaniel.com

E-mail: premecdaniel@gmail.com

Odsjeci