PushYourArt, 3D Art Contest 2013

Orange i Palais de Tokyo iz Pariza raspisuju konkurs PushYourArt (3D ART CONTEST 2013) za mlade umjetnike iz Evrope, koji će kroz ovaj međunarodni događaj dobiti priliku da eksperimentišu sa 3D reljefom i novim tehnologijama.

Deset najboljih, odobranih na osnovu njihovih dosjea, će imati privilegiju da prisustvuju trodnevnom Master Class u martu 2013. godine u Palais de Tokyo u Parizu i mogućnost da razviju svoje projekte zahvaljujući treningu koji će biti sastavni dio programa koji obuhvata konferencije i profesionalne radionice.

Nakon završetka Master Class programa, četiri učesnika/ pobjednika će biti predstavljena na izložbi u Palais de Tokyo u septembru 2013. zajedno sa Mathieu Mercier-om.

  • 1. nagrada: izložba i produkcija rada u 3D (troškovi produkcije:max. €30,000 exc. VAT)
  • 2, 3. i 4. nagrada: izložbe skica i preliminarnih radova.

Ključne faze :

  • 25. oktobar 2012 - 14. januar 2013.: aplikacija na  www.pushyourart.com
  • 21. - 23. mart 2013.: 10 odabranih učesnika učestvuje na Master Class u Palais de Tokyo i prezentuju svoje projekte žiriju;
  • Septembar - oktobar 2013.: izložba radova u Palais de Tokyo u Parizu.

Dodatne informacije o registraciji, propozicijama, pravilima Poziva na: www.pushyourart.com