Doc. mr. Papišta Renata

RENATA PAPIŠTA rođena je u Sarajevu 1981. godine, gdje je 2006. završila dodiplomske, a 2009. i postdiplomske studije na odsjeku Grafika ALU. Izlagala je na brojnim grupnim izložbama u zemlji i inozemstvu, a sudjelovala je i na bijenalima, trijenalima, fetsivalima i kolonijama. Do sada je devetnaest puta samostalno izlagala, a dobitnicom je pet nagrada za grafiku i jedne nagrade za crtež. Bila je mentorom na međunarodnim radionicama umjetničke grafike u Sloveniji (MGLC, 2013.), u Makedoniji (Rabotilnica Sofija, 2015.) , BiH (ALU, 2016.) i Poljskoj (APS, 2017.)

Bavi se eksperimentalnom grafikom, site-specific formom, fotografijom, crtežom i drugim medijima.

Članica je ULUBIH-a i HULU-a, a radi u zvanju docenta na odsjeku Grafika ALU u Sarajevu.

Kontakt/ e-mail: r.papista@alu.unsa.ba

www.behance.net/papistarenata


 

Odsjeci