Doc. mr. Papišta Renata

Renata Papišta, vizuelna umjetnica rođena 1981. u Sarajevu gdje je završila diplomske i postdiplomske studije na Akademiji likovnih umjetnosti, Odsjek grafika. Za svoj likovni izričaj koristi različite medije: grafiku, fotografiju, crtež, site-specific formu, kao i umjetničku knjigu.

Dobitnica je više nagrada za grafiku i crtež, a uzela je učešće na preko 120 grupnih i 23 samostalne izložbe. Izlagala je na brojnim bijenalima, festivalima i simpozijima u zemlji i inozemstvu. Vodila je radionice klasične i eksperimentalne grafike pri likovnim centrima i akademijama u Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Makedoniji i Poljskoj. Od strane Mednarodnega grafičnega likovnega centra u Ljubljani je 2018.godine nominovana za prestižnu nagradu Queen Sonja Printmaking Award.

Od 2010. godine radi na Odsjeku grafika Akademije likovnih umjetnosti Univerziteta u Sarajevu, gdje je angažirana na predmetima koji izučavaju visoku, duboku, eksperimentalnu i digitalnu grafiku, papir, kao i odonos grafike sa drugim medijima.

Kontakt/ e-mail: r.papista@alu.unsa.ba

https://www.behance.net/papistarenata

 


 

Odsjeci