Revidirana konačna rang lista za upis studenata u prvu godinu drugog ciklusa studija u akademskoj 2020/2021. godini

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje revidiranu konačnu rang listu kandidata za upis u prvu godinu II ciklusa studija, studijska 2020/2021. godina.