Doc. mr. Slavuljica Dejan

Dejan Slavuljica je rođen u Tuzli 14.2.1976. godine.

Osnovnu školu “Džemal Mandžić“ i Srednju mašinsku školu završava u Tuzli. Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, Odsjek za grafički dizajn, upisuje 2002. godine i završava je kao student generacije.

Nakon završenog studija radi samostalno kao free lance dizajner i upisuje postdiplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti Sarajevo. Projekti ga sve češće upućuju i vezuju za agenciju “Fabrika“ iz Sarajeva, za koju se profesionalno i vezuje u narednom periodu. Početkom ljetnog semestra 2013. godine, prelazi na Akademiju likovnih umjetnosti u Sarajevu, kao asistent na predmetima Uvod u grafički dizajn I i II i Grafika knjige, kod prof. mr. Amre Zulfikarpašić.

Od malih nogu je aktivno zainteresovan za likovni svijet, djeluje instinktivno i uključuje se samostalno u različite projekte iz struke. Takav pristup kreativnom problemu ga povezuje sa velikim brojem interesantnih projekata, koji su ga od amaterske osnove doveli do profesionalne definicije. Istražujući različite mogućnosti grafičkog dizajna, poseban senzibilitet i interesovanje razvija prema ilustrativnom izrazu po čemu je postao i prepoznatljiv. 2016 godine magistrira sa radom „Kako nastaje ilustracija“, a od 2022 – 23 školske godine u zvanju docenta izvodi nastavu na predmetu Ilustracija.

Izlagao je na dvadeset samostalnih i velikom broju kolektivnih izložbi, u rodnom gradu, državi i inostranstvu. I pored toga što je diplomom grafički dizajner, radovi koje je izlagao bili su i crteži, skulpture, slike, fotografije i drugi oblici likovnog izraza.

E-mail: d.slavuljica@alu.unsa.ba

Odsjeci