Umjetničko-istraživački projekat "Utjecaj unapređenja umjetničke infrastrukture i digitalizacije nastave"