„Kreativne industrije“, „Drvo problema" i Kampanja „Ja sam Muzej“ – predavanja i radionice u sklopu umjetničkoistraživačkog projekta