Pregled aktivnosti studija Konzervacije i restauracije - Dubrovnik 2016