ZANATI na KVADRAT: Izložba projekta Valorizacija tradicionalnog zanatstva (2-5.10.2013.)