Obavještenje o bezuslovnom upisu u studijsku 2020/2021. godinu I ciklusa studija

Prema Odluci Senata Univerziteta u Sarajevu Broj: 01-22-2/20 od 09.10.2020. godine studenti u postupku upisa u narednu studijsku godinu imaju pravo upisati narednu godinu studija bez ispunjavanja svih ili pojedinih uslova propisanih članom 66. Stav (1) Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 33/17, 35/20 i 40/20).

  • Student koji želi iskoristiti pravo bezuslovnog upisa u narednu studijsku godinu, a već je izvršio predaju dokumenata za upis (obnova godine) prije donošenja Instrukcije Senata (broj: 01-22-3/20 od 09.10.2020. godine) dužan je predati zahtjev za promjenu prijave semestra/ promjenu podataka o upisu Studentskoj službi najkasnije do petka, 16.10.2020. godine. Ukoliko student ne podnese zahtjev do ovog datuma, smatrat će se da je odustao od ove mogućnosti i biće upisan po podacima koji su navedeni u upisnom materijalu. 

Obrazac zahtjeva u prilogu.

  • Student koji želi iskoristiti pravo bezuslovnog upisa u narednu studijsku godinu, a nije predao dokumente za upis/obnovu godine prije donošenja Instrukcije dužan je postupiti po redovnoj proceduri upisa.

Ukoliko postoji potreba za povratom uplaćenih novčanih sredstava, a na ime upisnine/školarine student je dužan podnijeti zahtjev za povrat novčanih sredstava studentskoj službi (zahtjev u prilogu). 

Rok za odbranu završnih radova studenata II ciklusa studija je 31.10.2020. godine

Početak nastave na višim godinama studija je 19.10.2020. godine.

UPISNI MATERIJAL (ZAJEDNO SA UPLATNICAMA) ODLAŽETE U KOŠULJICU I  KOMPLETIRANO OSTAVLJATE U HOLU AKADEMIJE U KUTIJU NA KOJOJ JE OZNAKA GODINE KOJU UPISUJETE.

Redovni student koji se finansira sredstvima osnivača na Univerzitetu ima pravo u toku prvog ciklusa studija jedan put obnoviti studijsku godinu zadržavajući taj status.

Ukoliko redovni student više od jednom obnavlja godinu studija u toku prvog ciklusa studija gubi status budžetski finansiranog studenta, ali može nastaviti studij u statusu redovnog samofinansirajućeg studenta. 

Student koji je u posljednjoj studijskoj godini odslušao sve predmete zadržava status studenta narednu studijsku godinu (apsolventski staž) i ima pravo polagati nepoložene ispite u svim ispitnim rokovima u toku studijske godine. 

Apsolventi kojima je istekao apsolventski staž, a nisu okončali studij, dužni su obnoviti godinu uz plaćanje obnove prema statusu u kojem su bili upisani prije apsolventskog staža.

Redovni i redovni-samofinansirajući studenti  iz kategorije djece šehida i poginulih boraca, djece ratnih vojnih invalida, djece dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja i djece bez oba roditelja koji prvi put upisuju određenu studijsku godinu oslobođeni su plaćanja troškova upisnine/školarine.

Na osnovu Odluke MONKS-a broj: 11/05-11-37962-5/20 od 15.10.2020. godine odobrava se uplata troškova školarine  u tri rate u studijskoj 2020/2021. godini prema rokovima navedenim u odluci (odluka u prilogu). 

Izborne predmete prijavljujete putem formulara „Prijava izbornih predmeta“i slanjem popunjenog formulara na e-mail: izbornialu@gmail.com

Studenti druge godine studija mogu izvršiti izmjenu do sada izabranih predmeta zbog uvođenja novog izbornog predmeta Engleski jezik I i Engleski jezik II na isti način kako su i prijavili izborne predmete prvi put, uz napomenu u naslovu e-maila "izmjena"

Vršite izbor izbornih predmeta i za zimski i ljetni semestar akademske 2020/2021. godine.

Student bira dva izborna predmeta, osim na drugoj godini Odsjeka grafika gdje student bira jedan predmet.

Na listi izbornih predmeta su označeni predmeti koji imaju ograničen broj prijava kao i preduslove za upis

Na izbornim predmetima  gdje je ograničen broj studenata izbor će se vršiti prema datumu prijave za izborne predmete  (prvi prijavljeni će biti na spisku za te izborne predmete)

Detaljne informacije o prijavi izbornih predmeta i listu izbornih predmeta možete pogledati OVDJE 

Služba za nastavu ALU