Raspored sati za ljetni semestar I ciklusa studija akademske 2020/2021. godine

Akademija likovnih umjetnosti objavljuje Rasporeda sati za ljetni semestar akademske 2020/2021. godine  (dokumenti u prilogu). 
 
Crvenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati ONLINE.
Zelenom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati na AKADEMIJI LIKOVNIH UMJETNOSTI.
Plavom bojom su obilježeni predmeti na kojima će se nastava odvijati u KOMBINOVANOM REŽIMU (ONLINE I NA ALU) 
 
Izmjene se obilježene žutom bojom.
 
POČETAK NASTAVE 01.03.2021. GODINE. 
 
 
PreviewAttachmentSize
I godina.pdf263.62 KB
II godina.pdf265.41 KB
III godina.pdf273.64 KB
IV godina.pdf280.26 KB