Interdisciplinarni studijski program: Konzervacija i restauracija (I ciklus)

Interdisciplinarni studij Konzervacija i restauracija koncipiran je kao dodiplomski studij u trajanju od tri godine i magistarski specijalistički studij u trajanju od dvije godine. Nastava se realizira na Akademiji likovnih umjetnosti i Prirodno-matematičkom fakultetu Univerziteta u Sarajevu. Cilj studija je da u prve tri godine pruži opće teorijsko i praktično znanje u oblasti konzervacije i restauracije, a da se zatim, u naredne dvije godine, studenti usmjere i specijaliziraju u određenoj konzervatorsko-restauratorskoj oblasti.
Zbog prirode konzervatorsko-restauratorskog posla, koji u sebi sažima umjetnički i stručni aspekt djelovanja s naučnim radom, studij Konzervacije i restauracije osmišljen je tako da kod studenata razvija i unaprjeđuje potrebne manualne vještine i likovni senzibilitet. Kroz interdisciplinarni studij, studenti stiču znanja iz različitih umjetničkih disciplina, teorije i historije umjetnosti, zaštite kulturne baštine i prirodnih nauka, te razvijaju vještine za samostalno planiranje, koordinaciju i izvođenje konzervatorsko-restauratorskih zahvata.

Akademija likovnih umjetnosti u Sarajevu i Prirodno matematički fakultet objavljuju nastavni plan Interdisciplinarnog studija: Konzervacija i restauracija za I ciklus studija (dokument u prilogu).

https://www.youtube.com/channel/UCp9XeBnU0jKvaRasuaGUAAQ

PreviewAttachmentSize
Nastavni plan konzervacija i restauracija(1).doc115.5 KB