alu@alu.unsa.ba

+387(0)33 210 369

Kiparstvo

Studijski program Odsjeka kiparstvo problematizira kiparski zanat, što bi u jednoj slobodnoj analogiji sa jezikom predstavljalo kiparsku leksiku i kiparsku gramatiku. Program uključuje i razvijanje sposobnosti studenata za eksperiment kao najadekvatniji metod verifikacije postupakā istraživanja. Pored konceptualnih polazišta, studijski program Odsjeka kiparstvo poučava procesima materijalizacije likovne ideje kroz savladavanje različitih umjetničkih medija, s ciljem formiranja ličnog likovnog izraza i kompleksnijeg razumijevanja fenomena skulpture. Obavezni nastavni plan i program Odsjeka obuhvaća predmetna područja poput: modelovanje, kiparsku tehnologiju, kiparstvo, kreativnu obradu materijala, kreativni crtež akta, večernji akt, plastičnu anatomiju, likovnu formu, teoriju prostora, historiju umjetnosti, estetiku i likovnu estetiku. Struktura Odsjeka kiparstvo zadovoljava zahtjeve bolonjskog procesa u smislu individualnog odabira izbornih predmeta, pa studenti imaju mogućnost zadovoljiti interesovanja iz različitih umjetničkih oblasti. Studijem na Odsjeku kiparstvo studenti su osposobljeni za samostalni umjetnički rad, kao i za rad u kulturnim i umjetničkim institucijama.

Galerija

AKADEMSKO OSOBLJE

REDOVNI PROFESORI

Finci Marina

Prof. mr.

Hadžihalilović Bojan

Prof. mr.

Hadžimejlić Ćazim

Prof. dr.

Hadžimuhamedović Fehim

Prof. dr.

Teskeredžić Salih

Prof. mr.

Šehić Mirsad

Prof. mr.

Suljević Alma

Prof. mr.

Hrkaš Ivan

Prof. mr.

Isanović Adla

Prof. dr.

VANREDNI PROFESORI

Šobot Darko

Prof. mr.

Kuštrić Đenita

Prof. mr.

Milaković Tatjana

Prof. mr.

Pozderac - Lejlić Dubravka

Prof. dr.

DOCENT

Antonić Dragana

Doc. mr.

Mazrak Ema

Doc. dr.

Papišta Renata

Doc. mr.

Premec Daniel

Doc. mr.

Neimarlija Lamija

Doc. dr.

VIŠI ASISTENT

Bogojević Anja

Mr.

Hasanbegović Nela

Mr.

Stanić Darko

Mr.

ASISTENT

Hadžić Amer

Mr.

Šećeragić Nedim

Sućeska Samir

Mr.

PROFESOR EMERITUS

Krzović Ibrahim

Prof. dr.

Musić Sead

Prof. mr.

IN MEMORIAM

Boro Đukanović

Prof. dr.

Kraigher - Hozo Metka

Prof. mr.

Kulenović Amela

Prof. dr.

Muhamed Karamehmedović

Prof. dr.

Musabegović Sadudin

Prof. dr.

Mustafa Skopljak

Prof. mr.

Nedžad Kurto

Prof. dr.

Radenko Mišević

Prof. mr.