Konkurs za upis u I godinu prvog ciklusa studija Akademije likovnih umjetnosti za studijsku 2022/23. godinu za studijske programe na kojima nije predviđeno polaganje prijemnog ispita - DRUGI PRIJAVNI ROK

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU STUDIJA NA UNIVERZITETU U SARAJEVU U STUDIJSKOJ 2022/2023. GODINI 

 

DRUGI PRIJAVNI ROK 

 

Konkurs se nalazi na sljedećem linku OVDJE

 

Prijava kandidata na Konkurs za upis u prvu godinu prvog ciklusa studija provodi se isključivo ONLINE 
putem Informacionog sistema eUNSA www.upis.unsa.ba 
od 29.08. do 16.09. 2022.godine 

 

Prijavni rokovi se zatvaraju na navedene datume u 16:00 sati 

 

Sve informacije o upisu dostupne su u sekciji Vodič za upis nawww.upisi.unsa.ba

 

Detaljnije informacije o Kriterijima i mjerilima za utvrđivanje redoslijeda prijema kandidata za upis u prvu godinu prvog ciklusa Interdisciplinarnog studija Konzervacija i restauracija, Akademija likovnih umjetnosti i Prirodno-matematički fakultet u studijskoj 2022/2023. godini u dokumentu u prilogu.

 

Dokumenti potrebni za online prijavu navedeni su u Konkursu za upis studenata, član 15.

 

Broj slobodnih mjesta možete pogledati u dokumentu u prilogu 

 

Sve dodatne informacije: 
Tel: 00387 33 210 - 369 
E-mail: studentska@alu.unsa.ba 

Za sva tehnička pitanja prilikom registracije kandidata na platformu za online upis molimo kontaktirajte univerzitetski teleinformatički centar na telefon 033 560 240 ilina mail administracija@utic.unsa.ba   

 

Sarajevo, 04.08.2022. godine