Obavještenja I Ciklus

Kulturni centar UDAS Banjaluka raspisuje

JAVNI KONKURS
za dodjelu izložbenog prostora u okviru kulturne manifestacije

Univerzitet u Sarajevu o b j a v l j u j e Konkurs za upis studenata u prvu godinu studija na Univerzitetu u Sarajevu u studijskoj 2022./2023. godini.

OBAVJEŠTENJE ZA PRIJAVU JUNSKO - JULSKOG ISPITNOG ROKA

PRVI (REDOVNI) TERMIN od 20.06.2022 – 02.07.2022. godine